มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เทคโนโลยีอนาคตไร้เงินสด

   นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการในรายวิชา CS.323 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีอนาคตไร้เงินสด” วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ อาคารเกษมนครา ชั้น 4 ห้อง R2426 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า

 


07/02/2019 09:10:37

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube