มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการกีฬาประเพณีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 19

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี สร้างความรัก ความสามัคคี เสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่ดี แก่คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า รวมถึงสืบสานวัฒนธรรมการคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่า ที่จะได้กลับมาสู่รั้วเกษมบัณฑิตอีกครั้งเพื่อแสดงจิตคารวะต่อครูอาจารย์และแบ่งปันประสบการณ์สู่รุ่นน้อง


09/04/2019 11:15:53

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube