มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Kasem Open House 2020

@Kasem Open House 2020
#พี่เกษม เก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2563 @Kasem Open House 2020 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า โดยมีน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และปวส. จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมงาน โดยมีพี่เกษมจาก 11 คณะ 1 สถาบัน มาออกบูธต้อนรับและแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ เช่น

 • บูธคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ค้นเครื่องมือฝึกปฏิบัติให้มาเรียนรู้ว่าอาชีพ “นางฟ้า” ต้องเรียนอย่างไร
 • บูธคณะจิตวิทยา นำแบบทดสอบชีวิต พิชิตกายใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้รู้จัก “นักจิตวิทยา”
 • บูธคณะบริหารธุรกิจ นำกิจกรรมสร้างนักบริหารและผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่มาให้น้องๆ รู้จักการประกอบธุรกิจ
 • บูธคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกิจกรรม Workshop สนุกๆ กับเกมเรียนอย่างไรให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
 • บูธคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สร้างนักออกแบบกับกิจกรรมฝึกทักษะ วาดภาพ/ลงสี พร้อมโชว์ผลงานในสไตล์เด็กออกแบบ
 • บูธคณะนิติศาสตร์ เปิดบ้านนิติ แนะนำการเรียน การปรับตัว วางแผนด้านการศึกษาเพื่อปูเส้นทางอาชีพนักกฎหมายในอนาคต
 • บูธนิเทศศาสตร์ มากับธีม “นิเทศหนุกหนาน” สวนสนุกที่เปิดประสบการณ์ ก้าวสู่โลกนักสื่อสารยุคใหม่ 
 • บูธคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพเบื้องต้น กินอย่างไรไม่อ้วน ฝึกเทคนิคการสร้างบาล๊านซ์ พร้อมกับให้น้องๆ สุนกกับการออกกำลังกายแบบ Weight Lifting
 • บูธคณะศิลปศาสตร์ รวมความหลากหลายของสาขาอาชีพ ทั้ง การโรงแรม เรือสำราญ แฟชั่น ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • บูธคณะวิศวกรรมศาสตร์ ค้นเครื่องมือวิศวกรรมในสาขาต่างๆ และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฝีมือพี่วิศวะ มาโชว์ให้น้องๆ ได้ชม เช่น หุ่นยนต์
 • บูธสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ชวนน้องมาสนุกกับฐานกิจกรรม On-site Experience: Action Learning Fun!! at APDI  เรียนอย่างไรให้เข้าใจอาชีพงานบริการ
 • บูธหลักสูตรนานาชาติ (International Program) มาสนุกกับเกมส์ต่างๆ กับแคมป์ภาษาอังกฤษ

 

 

 


24/12/2020 13:44:14

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube