มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เฮดังๆๆ!! #เด็กสถาปัตย รับรางวัลชนเลิศ และ รับรางวัลชมเชย

เฮดังๆๆ!! #เด็กสถาปัตย์ รับรางวัลชนะเลิศ และรับรางวัลชมเชย
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คว้า 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากโครงการ "SUREE CREATIVE CONTEST No.3" ในหัวข้อ
“จิ้มได้จิ้มดี... กับน้ำจิ้มสุกี้ ตราสุรีย์” โดยมีอาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า และ ผศ.พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร
ที่ปรึกษาโครการ

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท
ทีม SINCE 20 ผลงาน : ประกวดลีลาศสุกี้สะท้านฟ้า
1. นางสาวนิรมล สมันวอ
2. นางสาวบูชิตา ขำประสงค์
3. นางสาวนัดดา บุญมา
4. นายชยณัฐ สุวิทยะศิริ
5. นายนรพณิช สนิธยานันต์
ชมคลิปผลงาน “รางวัลชนะเลิศ
https://www.youtube.com/watch?v=xcs-1Miqhzk...

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท
ทีม ขบวนการสุขกี้เรนเจอร์ ผลงาน : อร่อยส่งต่อ
1. นายอนันตชัย ศรีสุวรรณ
2. นางสาวปนัดดา พุ่มเพ็ชร
3. นายปริญญา พูลผล
4. นางสาวสิริยากร รอมาน
5. นางสาวเมธาวี ฤทธิ์กำลัง
ชมคลิปผลงาน “รางวัลชนะเลิศ
https://www.youtube.com/watch?v=TWzcVM2FRBU...


24/12/2020 16:16:28

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok