มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ศิษย์เก่าเด็กแฟชั่น ร่วมสร้างผลงานแบรนด์ SIRIVANNAVARI BANGKOK

#ศิษย์เก่าเด็กแฟชั่น ร่วมสร้างผลงานแบรนด์ SIRIVANNAVARI BANGKOK
           หนึ่งความภาคภูมิใจ นางสาวซันวาย์ โส๊ะสันสะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมสร้างผลงานให้กับแบรนด์ SIRIVANNAVARI BANGKOK ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  สำหรับแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่น Spring/Summer 2021 ภายใต้ชื่อ "NEFRERETTA" โดยรับผิดชอบ ดูแลในส่วนของงานปัก (Embroidery Design) ร่วมกับทีมช่างปักสถาบันศิลปะการเย็บปักและแฟชั่น SIRIVANNAVARI Atelier and Academy 
 


24/03/2021 09:31:46

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok