มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ช่วยไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

         หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "สภาพบังคับและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522” โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล  ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นวิทยากร 
         ภายในงานสัมมนาออนไลน์ได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องเกษมทรรศน์ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564
 


29/10/2021 08:50:44

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube