มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ข่าวดีจ้า สำหรับผู้ที่อายุ 50ปี ขึ้นไป และมีความสนใจอยากพัฒนาทักษะเทคโนโลยี เพื่อรองรับการค้าขาย

       ข่าวดีจ้า  สำหรับผู้ที่อายุ 50ปี ขึ้นไป และมีความสนใจอยากพัฒนาทักษะเทคโนโลยี  เพื่อรองรับการค้าขาย  หรือ เริ่มต้นอยากจะค้าขาย ในยุคดิจิทัลนี้
อย่ากังวลกับอายุ มาร่วมกันพัฒนาความรู้ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า
สนใจสมัครได้เลย โดย สแกน QR Code ตามภาพ

รับจำนวนจำกัด ภูมิภาคละ 75คน (เหนือ/ใต้/อีสาน และกลาง (รวมตะวันออก) เฉลี่ยรวม 300 คน เท่านั้น !!!


23/11/2023 12:21:20

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok