มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ร่วมแสดงความยินดีเนื่อง ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

       รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ  แสงนิล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์  จังศิริวัฒนา อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน เข้ารับช่อดอกไม้แสดงความยินดี จาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการจัดการกีฬา และ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์


29/11/2023 12:07:43

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok