มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เถ้าแก่น้อยบัณฑิตใหม่ป้ายแดง

            ร่วมแสดงความยินดีกับนายวันเฉลิม จันทร์นาคา บัณฑิตใหม่ป้ายแดง นักศึกษารหัส 62 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ผ่านการคัดเลือกเถ้าแก่น้อย จากหลักสูตรพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคต (CP Future Leaders Development Program: CP FLP) เพื่อเฟ้นหาและพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่เพื่ออนาคตของเครือเจริญโภคภัณฑ์เน้นใช้หลักการ Action-Learning เริ่มเข้าเรียนในหลักสูตรสามารถลงสนามทำงานได้เลย ไม่เน้นการนั่งฟังบรรยายในห้องเรียน ลงสนามเรียนรู้จริงตลอดระยะเวลา 6 เดือน จนได้รับการคัดเลือกเถ้าแก่น้อย ถือเป็นประตูด่านแรกของการเป็น CEO ของ CP ALL


07/12/2023 09:09:30

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok