มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วงKBU BAND ร่วมบรรเลงเพลงของพ่อ H.M. Song อว.

          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำวงดนตรี KBU BAND มหาวิทยาลัยลัยเกษมบัณฑิต ร่วมแสดงดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ" เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด 


12/12/2023 08:47:31

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok