มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ เข้าพบอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

   ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยผู้อำนวยการศูนย์ เข้าพบอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม กรมกิจการผู้สูงอายุ


21/08/2019 14:33:11

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube