มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

   ม.เกษมบัณฑิตจัดพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยมีผู้บริหารธนาคารออมสิน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้นำชุมชนและคณาจารย์นักศึกษาเข้าร่วม เมื่อวันที่16 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องเกษมทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า


18/10/2019 10:52:18

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube