Kasem Bundit University
ข่าวสารและกิจกรรม

เกษมบัณฑิต...สุดปลื้ม กับ 7 รางวัลแห่งความภาคภูมินักศึกษาต่างชาติ เข้าพบอธิการบดี เพื่อลากลับประเทศMOU ระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน กับ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยมงานวิ่ง APDI Walk & Run 2022 ครั้งที่ 3คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมพัฒนาคูคลอง ชุมชนมีนบุรี ภายใต้ชื่องานว่า “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งที่ 10อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับ “โล่รางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ปลูกฝังการอ่านขอแสดงความยินดี รศ. คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับรางวัลระดับชาติ ถึง 2 รางวัลเกษมบัณฑิต สร้างนักศึกษาให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่มีประสทธิภาพ กับกิจกรรม KBU Smart Leadership & Growth Mindsetมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนราชประชานุเคราะห์“กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ม.เกษมบัณฑิต รับรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ.นักศึกษาวิศวกรรมโยธา รับรางวัล “นักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย”3 สถาบัน ผนึกกำลัง ร่วมมือบริการทางวิชาการแก่สังคมนิเทศศาสตร์ เกษมบัณฑิต จับมือ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ เจมาร์ท โมบาย และบริษัท เจ เวนเจอร์ส สร้างครีเอเตอร์เปิดโลกกิจกรรม’65 ให้กับน้องๆ นักศึกษาได้เลือกเข้าทำกิจกรรมต่างๆนศ.นิติศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต ได้รับรางวัลชมเชย แข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ณ สำนักงานศาลยุติธรรม
Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube