Kasem Bundit University
ข่าวสารและกิจกรรม

อ.นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขา และนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าร่วม โครงการกิจกรรม “Hug Kasem” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมรับทุนสนับสนุนการศึกษา “บัณฑิตพรีเมี่ยม” รอบที่ 1นายกสโมสรนักศึกษาและรุ่นพี่คณะจิตวิทยา ร่วมกันต้อนรับน้องใหม่ รหัส 62 ภาคฤดูร้อนคณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก ในหัวข้อ ติดอาวุธด้วย Soft Skillsเกษมบัณฑิต “สืบสานประเพณีสงกรานต์ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา “พยาบาล” รุ่นที่ 2การแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม“เด็กพยาบาล” ร่วมพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน รุ่นที่ 2เด็กเกษม ร่วมนำเสนอแผนงานการดำเนินงาน “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ประจำปี 2562คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดแข่งขันแบดมินตันเพื่อการกุศล “SPORTS SCIENCE KASEM CUP 2019”กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ “เครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา”เด็กวิทย์-กีฬา อบรมการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR &BLS)คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดงาน Good Bye Senior 2019คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube