พิธีไหว้ครู 2558 ◆ วันที่ 27 ส.ค. 2558 ◆ เวลา : 08.30 - 12.00 น. ◆ วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อโครงการ :  พิธีไหว้ครู

        พิธีไหว้ครู

วันดำเนินโครงการ :  วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558

เวลา : 08.30 - 12.00 น.

สถานที่  : ณ ห้องประชุมเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 20/08/2015