Kasem Bundit University
ข่าวสารและกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม“เด็กพยาบาล” ร่วมพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน รุ่นที่ 2เด็กเกษม ร่วมนำเสนอแผนงานการดำเนินงาน “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ประจำปี 2562คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดแข่งขันแบดมินตันเพื่อการกุศล “SPORTS SCIENCE KASEM CUP 2019”กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ “เครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา”เด็กวิทย์-กีฬา อบรมการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR &BLS)คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดงาน Good Bye Senior 2019คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์เด็กวิทย์-กีฬา นำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกันภัทร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่งนักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง!!ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคว้าแชมป์ รายการ สิงห์-ทีดีที หัวหิน 2019คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร รายวิชาการนำและการจัดการค่ายพักแรมโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์โครงการกีฬาประเพณีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 19โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกิจกรรมกีฬาภายในมหาวิทยาลัย เกษมเกมส์
Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube