Kasem Bundit University
ข่าวสารและกิจกรรม

งานเลี้ยงฉลองปริญญา ให้กับบัณฑิตเกษมบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษ์โลกเทคโนโลยีอนาคตไร้เงินสดปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบันรัก ส่งพี่ By น้อง คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2561เกษมบัณฑิตพร้อมสู้ศึก ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ ครั้งที่ 46คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมพร้อมสหกิจศึกษาโครงการ นักจิตวิทยาในยุค 4G.คณะจิตวิทยาจัดโครงการ เอกลักษณ์ไทย งามล้ำค่าสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561 สาธิตการทำขนมไทยคณะจิตวิทยาจัดโครงการ เอกลักษณ์ไทย งามล้ำค่าสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561 เรียนรู้วิธีการทำขนมไทยผ่านชุมชนเกาะเกร็ดความปลอดภัยในการทำงานนักศึกษาในรายวิชา จว.205 จิตวิทยาความสุข คณะจิตวิทยา ไปร่วมงานแสดงผลงานของเรือนจำพิเศษมีนบุรี ประจำปี 2561นักศึกษายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพตนเอง ตอน Young Love รักเป็นปลอดภัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube