Nameข่าวสารและกิจกรรม

DEC DUCK DESIGN
DEC DUCK DESIGN


ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม แห่งแรกของมหาวิทยาลัยเอกชน
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม แห่งแรกของมหาวิทยาลัยเอกชน


Sports Science Idol
Sports Science Idol


นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน จากประเทศอิตาลี เข้าพบอธิการบดี เพื่อลากลับประเทศ
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน จากประเทศอิตาลี เข้าพบอธิการบดี เพื่อลากลับประเทศ


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดการแข่งขันกีฬา Artist Game 2020
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดการแข่งขันกีฬา Artist Game 2020


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวทั้งหมด

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube