งานเปิดโลกกิจกรรม ◆ วันที่ 3 ก.ย. 2558 ◆ เวลา : 09.00 - 16.00 น. ◆ วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อโครงการ :  งานเปิดโลกกิจกรรม

        งานเปิดโลกกิจกรรม

วันดำเนินโครงการ :  วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่  : ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 20/08/2015