APDI สัมมนาวิชาการนักศึกษา ชั้นปีที่ 4◆ วันที่ 11-12 ก.ย. 2560:16.00 น.◆ วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อกิจกรรม : APDI สัมมนาวิชาการนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

วันดำเนินกิจกรรม :  วันจันทร์ที่ 11 – วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560

เวลา : 16:00 น. – 20:00 น.

สถานที่  : ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 04/09/2017