ซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญาและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559 ◆ วันที่ 26 ม.ค. 2561:07.00น. ◆วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อกิจกรรม : ซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญาและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559

วันดำเนินกิจกรรม :  วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

เวลา : 07.00 – 17.00 น.

สถานที่  : ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า

ข่าววันที่ : 19/12/2017