โครงการอบรม เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 2560 ◆ วันที่ 15 ก.พ. 2561:13.00 น. ◆วิทยาเขตพัฒนาการ


ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรม เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน  2560

โดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันดำเนินกิจกรรม :  วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา : 13.00 – 16.00 น.

สถานที่  : ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

ดูเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 31/01/2018