ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 1/2561◆ 18 มิ.ย 61◆วิทยาเขตร่มเกล้า


ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 1/2561

วันดำเนินกิจกรรม :  วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561*

เวลา : 8.00 น.

สถานที่  : ห้องเกษมสโมสร ชั้น3 อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

*เปลี่ยนแปลงวันจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จากเดิม วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
เปลี่ยนเป็น วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เนื่องจากวันที่ 15 มิ.ย. ตรงกับวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม 

ข่าววันที่ : 04/05/2018