เปิดรับผู้จบ ปวส. ช่างอุตสาหกรรมเรียนต่อ ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1ปี 8เดือน)


     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดรับผู้จบ ปวส., ปวท. หรือเทียบเท่าช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (1 ปี 8 เดือน) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 130,000 บาท (แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ละ 5,000 บาท) เทียบโอนประสบการณ์ทำงานได้ และยื่นขอใบประกอบวิชาชีพประเภทภาคีวิศวกรพิเศษได้  เหมาะสำหรับผู้ทำงานเพื่อการปรับวุฒิและขอเลื่อนตำแหน่ง เริ่มรับสมัคร 7 กรกฎาคม 2561 นี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บสาขา...คลิก

ข่าววันที่ : 12/01/2018