รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2561 รับตรง รอบที่ 1 (ใช้ Portfolio)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรง รอบที่ 1  (ใช้ Portfolio)

1. ผู้ที่มีรายชื่อ เข้ามารายงานตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2561 ภายในเวลา 8.00 น. ...คลิกดูรายชื่อ...
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อใช้ในวันสอบสัมภาษณ์

ข่าววันที่ : 31/01/2018