วิศวกรรมศาสตร์ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560


      ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่  8 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการ

ข่าววันที่ : 07/02/2018