กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม / เพิกถอนรายวิชา ( Summer 2 )


กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม / เพิกถอนรายวิชา ( Summer 2 )

โดยคืนเงินตามระเบียบและไม่ปรากฏ W  ในรายงานผลการศึกษา   ได้ตั้งแต่วันที่  9 มิถุนายน - 14 มิถุนายน 2557   เท่านั้น

ข่าววันที่ : 02/06/2014