ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557


ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557

เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องเกษมสโมสร อาคารเกษมพฤกษา

กำหนดการไหว้ครู

 

ข่าววันที่ : 18/08/2014