ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Britannica Academic Edition, Britannica ImageQuest และ Oxford Scholarship University Press


ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูล Britannica Academic Edition เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก และได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง

สามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
http://search.eb.com

Username : kasem
Password : britannica

 

 

ฐานข้อมูล Britannica ImageQuest เป็นฐานข้อมูลรูปภาพประมาณ 2 ล้านภาพ ที่รวบรวมมาจากแหล่งคลังภาพคุณภาพต่างๆทั่วโลก อาทิ National Geographic ฯลฯ โดยสามารถค้นหาเป็นคีย์เวิร์ด หรือเลือกจากหมวดหัวเรื่องต่างๆที่จัดไว้ โดยรูปภาพทั้งหมดบริษัทได้ลิขสิทธ์ให้ผู้ใช้นำไปใช้และอ้างอิงในงานด้านวิชาการและการศึกษา

สามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557
http://quest.eb.com

Username : kasem
Password : britannica

 

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Oxford Scholarship University Press ที่ครอบคลุมหลายสาขาวิชาเช่นบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และกฎหมายเป็นต้น

สามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน  2557
โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน URL  : www.oxfordscholarship.com

หมายเหตุ : สามารถใช้ได้ผ่าน  IP มหาวิทยาลัยเท่านั้น

มีคู่มือการใช้

 

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากหลายสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง ครอบคลุมหลายสาขาวิชา เช่นด้าน Computer science, information & general works, Religion, Social sciences, Language, Science, Technology, Art & recreation, Literature, History & Geography ….

สามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2557
โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary

Username : kasem@kbu1       Password : kbu1

Username : kasem@kbu2       Password : kbu2

 

 

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จากสำนักพิมพ์ต่างๆ มากกว่า 300 สำนักพิมพ์ โดยมีหนังสือในฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า 60,000 รายการ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา บริหารธุรกิจ กฎหมาย เทคโนโลยีการเกษตร อาหาร สังคมศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ฯลฯ

สามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2557
โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน URL : http://site.ebrary.com/lib/kbu

Username : kbu21          Password : 3wRt582

Username : kbu22          Password : qeLdwJz

หมายเหตุ :คู่มือการใช้สามารถดูได้ภายในฐานข้อมูล (View Quick Start Guide)*

ข่าววันที่ : 18/08/2014