ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นสักเฉลิมพระเกียรติ


ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นสักเฉลิมพระเกียรติ" ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณระหว่างหอพักมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและอาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า เวลา 09.00 - 10.00 น. สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพัฒนาการ โทร.1302-3 หรือ อ.น้ำฝน บัวทอง โทร.081-134-2776 (ผู้เข้าร่วมโครงการสวมเสื้อสีฟ้า)

ข่าววันที่ : 25/08/2014