ขอให้นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี ประเภทดีเด่นและประเภทที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ซ้อมรับทุนในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น.


ขอให้นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี ประเภทดีเด่นและประเภทที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ซ้อมรับทุนในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเกษมสโมสร อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า และรับทุนรางวัลเรียนดีในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเกษมสโมสร อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนรางวัลเรียนดี ประเภทดีเด่นและประเภทที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าววันที่ : 26/08/2014