กำหนดลงทะเบียนล่วงหน้า ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557


กำหนดลงทะเบียนเรียน  ประจำภาคการศึกษาที่ 2   ปีการศึกษา 2557 

ในวันจันทร์ที่  19 พฤศจิกายน ถึง วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557  

โดยลงทะเบียนผ่าน http://reg.kbu.ac.th/registrar/home.asp  ด้วยตนเอง

ข่าววันที่ : 03/11/2014