กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม / เพิกถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557


กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม/เพิกถอนรายวิชา

ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

( คืนเงินตามระเบียบและไม่ปรากฏ W ในรายงานผลการศึกษา )

ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน - เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ : สามารถยื่นคำร้องได้ทั้งสองวิทยาเขต

ข่าววันที่ : 26/05/2015