สำนักบรรณสาร ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป ทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ World Scientific (WSPC)


สำนักพิมพ์ World Scientific Publishing Company (WSPC) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาในสาขาต่างๆ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 6,000 ชื่อเรื่อง และแสดงเอกสารในรูปแบบ PDF File

สามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

โดยสามารถเข้าใช้ผ่าน URL : http://www.worldscientific.com/page/worldscibooks

หมายเหตุ : สามารถใช้ได้ผ่าน IP มหาวิทยาลัยเท่านั้น

ข่าววันที่ : 31/08/2015