สำนักบรรณสาร ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป ทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเลกทรอนิกส์ (eBook) DE GRUYTER


DE GRUYTER เป็นฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ (eBooks) จากสำนักพิมพ์ Harvard University Press eBooks และ University of Pennsylvania Press ซึ่งเป็น Publisher Partner มี eBooks ให้บริการตั้งแต่ ปี 1913 – ปัจจุบัน

โดยสามารถเข้าใช้ได้ : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน URL : www.degruyter.com/page/842
หมายเหตุ : ผ่าน IP ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ข่าววันที่ : 16/09/2015