จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ช่วยลูกชาวนาขายข้าว Online คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ช่วยลูกชาวนาขายข้าว Online"
เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้สนใจที่ต้องการช่วยเหลือชาวนาขายข้าวผ่านสื่อออนไลน์
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง R.2518 ชั้น 5 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

*** ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง https://goo.gl/forms/Pl6tBmyCzuXuP6h92 ***

 

ข่าววันที่ : 10/11/2016