คณะจิตวิทยาขอเชิญร่วมงาน..งานปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบันรัก ส่งพี่ By น้อง ปีการศึกษา 2559


ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะจิตวิทยา ร่วมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิต รุ่นที่ 4 รหัส 55 ใน

งานปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบันรัก ส่งพี่ By น้อง ปีการศึกษา 2559 ในชื่องาน “Psychologist as in Disney Night”

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 16.00-21.00 น.

ณ ภัตตาคารโกลเด้นเจด (สุวรรณภูมิ) และขอเชิญร่วมแต่งกายในชุดแฟนซีดิสนีย์

ข่าววันที่ : 11/01/2017