ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 2 หลักสูตร


ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 2 หลักสูตร

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการบริการวิชาการให้กับบุคลากรภาครัฐและเอกชน


1. หลักสูตร นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
      - ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560
      - ณ โรงแรมทีเคพาเลช แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.

2. หลักสูตร นวัตกรรมการจัดการการกีฬา
      - ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560
      - ณ โรงแรมอัลมีรอช ถนนรามคำแหง 15 เขตสวนหลวง กทม.

ผู้สนใจติดต่อสอบถาม โทร. 02-320-2777 ต่อ 1340 หรือ 089-200-3478 (รับจำนวนจำกัด)

ข่าววันที่ : 18/01/2017