คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการท่องเที่ยว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนารับฟังแนวคิด วิธีการ แนวทางศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนการดำเนินงานในโครงการช่างหัวมัน บ้านไร่ของพ่อ


คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนารับฟังแนวคิด วิธีการ แนวทางศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนการดำเนินงานใน

โครงการช่างหัวมัน "บ้านไร่ของพ่อ"  
ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง R2426 ชัั้น 4 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า 

สอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 083-391-9907 

E-mail: angpao_2539@hotmail.com หรือ Facebook :https://www.facebook.com/veeratouch.thogpop

ข่าววันที่ : 20/01/2017