คณะจิตวิทยาจัดโครงการมัชฌิมนิเทศ ในหัวข้อเรื่อง ทักษะทางสังคมกับสถิติหรรษา


คณะจิตวิทยาจัดโครงการมัชฌิมนิเทศ ในหัวข้อเรื่อง
"ทักษะทางสังคม กับสถิติหรรษา"
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 13.00-16.30 น.  
ห้อง 3503 อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 5 
โดยมี อาจารย์ปาณท รัตนวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย
ข่าววันที่ : 07/02/2017