ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย ขอเชิญอบรมหลักสูตร ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน


ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย

ขอเชิญผู้บริหารการศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อบรมหลักสูตร

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

 กำหนดการ

 รายละเอียดของโครงการ

 ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์

ข่าววันที่ : 07/03/2017