สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย


   ด้วย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ มีความยินดีขอแจ้งให้ทราบว่าทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีทั้งหมดสี่ประเภท คือทุนปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนเพื่อการวิจัย ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยมอบให้แก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปใน 125 ประเทศทั่วโลก โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที https://internationaleducation.gov.au/endeavour

        ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ได้ที่ อีเมล์ aei.bkk@dfat.gov.au

ข่าววันที่ : 26/05/2017