ปฐมนิเทศนักศึกษาและวิศวะวันทา ปีการศึกษา 2560


คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปฐมนิเทศนักศึกษาและวิศวะวันทา ปีการศึกษา 2560 
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ  ห้องประชุม R2412 อาคารเกษมนครา ชั้น 4 วิทยาเขตร่มเกล้า

 

ข่าววันที่ : 06/07/2017