คู่มือการใช้ระบบบริการการศึกษา


  1. ขั้นตอนสำหรับอาจารย์ / นักศึกษาเข้าระบบ KIS
  2. การลงทะเบียนล่วงหน้า
  3. วิธีการลงทะเบียนด้วยะรบบการบริการการศึกษา
  4. ขั้นตอนการดูตารางเรียน/ตารางสอน
  5. ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งยอดการลงทะเบียนเรียนจากระบบ
  6. ขั้นตอนการตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย / ทุนการศึกษา
  7. ลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคการศึกษาที่ 2/2560
  8. ข่องทางการชำระเงิน
  9. การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปี 2561 สำหรับนักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ.2540
ข่าววันที่ : 06/09/2017