คู่มือการใช้ระบบบริการการศึกษา


 1. ขั้นตอนสำหรับอาจารย์ / นักศึกษาเข้าระบบ KIS
 2. การลงทะเบียนล่วงหน้า
 3. วิธีการลงทะเบียนด้วยะรบบการบริการการศึกษา
 4. วิธีการลงทะเบียนเพิ่ม / ลด รายวิชา ด้วยระบบริการการศึกษา
 5. ขั้นตอนการดูตารางเรียน/ตารางสอน
 6. ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งยอดการลงทะเบียนเรียนจากระบบ
 7. ขั้นตอนการตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย / ทุนการศึกษา
 8. ลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคการศึกษาที่ 2/2560
 9. ข่องทางการชำระเงิน
 10. เตรียมตัวก่อนสอบ
 11. ผลการศึกษาตลอดหลักสูตร
 12. แบบประมวลผลการศึกษา (โครงสร้างหลักสูตร)
 13. การพิมพ์ใบจัดตั้งมหาวิทยาลัย
 14. เตรียมตัวก่อนเปิดเทอม
 15. เพิ่ม-ลด รายวิชา
 16. เพิ่ม-ลด รายวิชาผ่านระบบ 
 17. การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปี 2561 สำหรับนักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ.2540
ข่าววันที่ : 06/09/2017