หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทอม 1/2561


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 8) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 – 30 เมษายน 2561

  • เปิดสอนวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ของ ก.ต.และ ก.อ. เพื่อสิทธิการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย (สนามเล็ก)
  • ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เรียบร้อยแล้ว
  • สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ในสาขานิติศาสตร์
  • นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกได้หลากหลาย

​มีวิชาเลือก 3 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มกฎหมายมหาชน
  • กลุ่มกฎหมายธุรกิจ
  • กลุ่มกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม

​เน้นการดูแลนักศึกษาใกล้ชิด สำเร็จการศึกษาได้ตามเวลาที่กำหนด
สวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับ

  • ทุนสนับสนุนการศึกษา
  • ตำราและเอกสารประกอบการศึกษา (ฟรีตลอดหลักสูตร)
  • อาหารกลางวันและอาหารว่างเช้า – บ่าย (ฟรีตลอดหลักสูตร)

​สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02 – 320 – 2777 ต่อ 1170 (วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ 09.00 – 16.30 น.) 
มือถือ 063-192-1918  (ทุกวัน)
ดูรายละเอียดใน http://law.master.kbu.ac.th/ 

 

และสามารถตรวจสอบกำหนดการรับสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี่ (ปรับปรุงล่าสุด 28/3/2561)

 กำหนดการรับสมัคร และปฏิทินการศึกษาภาค 1 ปีการศึกษา 2561

 

ข่าววันที่ : 18/09/2017