Nameข่าวสารและกิจกรรม

งานประชาสัมพันธ์ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
งานประชาสัมพันธ์ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย


กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากร
กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากร


ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมสัมมนา กฎหมายเกี่ยวกับหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลา
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมสัมมนา กฎหมายเกี่ยวกับหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลา


นักศึกษาปริญญาโท #ท่องเที่ยว รับรางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม (Best Paper Award)
นักศึกษาปริญญาโท #ท่องเที่ยว รับรางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม (Best Paper Award)


เด็กจิตวิทยา เยี่ยมชมหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เด็กจิตวิทยา เยี่ยมชมหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ข่าวทั้งหมด

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube