โครงการ Admin Party 2016


โครงการ Admin Party 2016

ตอน..เหตุเกิดที่งานวัด

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 17.00-22.00 น.

ณ TA Residence

จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ข่าววันที่ : 21/06/2016