นักศึกษาจาก Guangxi University for Nationalities เดินทางมาศึกษาด้านกฎหมาย


ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ต้อนรับนักศึกษาจาก Guangxi University for Nationalities ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวกับกฎหมายในทุกมิติ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

ข่าววันที่ : 04/08/2016