โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2559


เนื่องด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นประจำทุกปี สำหรับปีการศึกษา2559 ได้จัดกิจกรรม ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเกษมสรรค์ (อาคาร3) พื้นที่การศึกษาพัฒนาการ เวลา 13.00-16.30 น. โดยกิจกรรมภายในงานมีดังนี้

- แนะนำหลักสูตรและภาพรวมคณะฯ แนะนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพี่ๆสโมสรนักศึกษา 

- มอบรางวัลนักศึกษาเรียนดีทุกชั้นปี

- ประกวดออกแบบพานไหว้ครูของสาขาต่าง

-บายศรีสู่ขวัญ

ดูภาพเพิ่มเติม...

ข่าววันที่ : 10/08/2016