กิจกรรมจิตอาสาปันรัก ปันรอยยิ้ม แด่ผู้ป่วยโรงพยาบาลสิรินธร


ศูนย์ให้คำปรึกษาร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดกิจกรรมจิตอาสา ปันรัก ปันรอยยิ้ม สู่ผู้ป่วยรพ.สิรินธร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในที่นี้ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะ และการมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม การมีจิตอาสา เป็นต้น ในการนี้นักศึกษาได้ร่วมกันเย็บตุ๊กตาช้าง เพื่อมอบให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังกล้ามเนื้อมือ และเข้าร่วมโครงการ สิริธรออนทัวร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตอนหวดรักให้ลงล็อค ด้วยการเดินรณรงค์ต่อต้านการตั้งครรภ์ที่ขาดความพร้อม และมอบของขวัญเป็นกำลังใจแก่คุณแม่วัยทีน


ดูภาพเพิ่มเติม...

ข่าววันที่ : 07/09/2016