ประชุมบริการวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการกีฬา


ผศ.ดร.รัฐพงค์ บุญญานุรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมประชุมร่วมกับผู้บริหารการกีฬาแห้งประเทศไทยและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการกีฬา ตามนโยบาลของรัฐบาลในการส่งเสริมกีฬาอาชีพ สู่มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559


ดูภาพเพิ่มเติม...

ข่าววันที่ : 09/09/2016