โครงการจัดแสดงผลงานนิทรรศการของนักศึกษาชั้นปี 1-5 ภายใต้ชื่อ ถาปัตย์ ปัด ปัด


    เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดแสดงผลงานนิทรรศการของนักศึกษาชั้นปี 1-5 ภายใต้ชื่อ "ถาปัตย์ ปัด ปัด"  โดยมี รศ.สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.ดร.อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี ประธานหลักสูตรสขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
 
 
ดูภาพเพิ่มเติม
ข่าววันที่ : 12/09/2016