คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)


        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม คณะอนุกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการบดี วิทยาเขตร่มเกล้า อาจารย์อำนวย อังกาบสี กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ในการนี้ได้่เรียนเชิญคณะอนุกรรมการฯ เข้าทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น โดยคณาจารย์และทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ที่ลานโบว์ลิ่ง ชั้น 11 อาคารเกษมทัศนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า คณะบริหารธุรกิจ ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือ

ดูภาพเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 02/03/2017