ประมวลภาพบรรยากาศ นิทรรศการเเสดงผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 4


ประมวลภาพบรรยากาศ นิทรรศการเเสดงผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 4  

ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560

ณ ห้องจัดนิทรรศการสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1

คลิกดูรูปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 24/03/2017